Het covid-19-hygieneprotocol in overleg met het Ministerie van Economische zaken en klimaat
FNV MOOI heeft adviezen gegeven vanuit de vakbond en heeft het protocol goedgekeurd.
U kunt deze inzien om op de link te klikken

covid-19-hygieneprotocol-schoonheidsspecialisten-versie-1-0-5-5-2020 (1)