Littekens ontstaan na beschadiging van de huid. Wanneer de wondgenezing verstoord wordt, kan een litteken, afhankelijk van uiterlijk, grootte en lokalisatie leiden tot problemen.

Problemen die zich kunnen voordoen bij een litteken zijn:
– verhardingen
– verkleuringen
– verklevingen
– jeukklachten
– pijnklachten
– bewegingsbeperkingen
– oedeem en andere cosmetische problemen.

Littekens
Een litteken ontstaat altijd na een huidbeschadiging (wond). Het genezingsproces van een wond is opgebouwd in 3 fasen. Als de wondgenezing wordt verstoord ontstaan er littekens. Dit kan verschillende oorzaken hebben maar ook de locatie van het wondgebied op het lichaam kan een rol spelen.

De drie fasen in het genezingsproces

De ontstekingsfase: duurt een tot vier dagen vanaf het ontstaan van de wond. Hierin wordt de wond gereinigd door het eigen lichaam en begint de eigenlijke wondgenezing waarbij littekenweefsel en collagene vezels worden aangemaakt.

De regeneratiefase: duurt van de vierde tot de eenentwintigste dag. In deze fase begint het herstellen van collagene vezels, lymfevaatjes, bloedvaatjes en zenuwen.

Uiteindelijk de rijpingsfase: kan een jaar of langer duren. Er ontstaat een evenwicht tussen de aanmaak en afbraak van collagene vezels. Littekens worden hierdoor minder oppervlakkig, soepeler en minder rood.

Soorten littekens
– Acne littekens
– Atrofisch litteken
– Hypertrofisch litteken
– Keloïd litteken
– Combinaties van bovenstaande littekens zijn ook mogelijk.

 

 

De OPLOSSING

● Dermapen/microneedling

● Piura Bio Peeling